קריית אונו - קהילה זוכרת

לזכר בני ובנות העיר קריית אונו, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שמסרו את נפשם למען המדינה.  מי ייתן וקדושת חייהם ומותם תהיה נר לרגלינו להיות עם חופשי בארצנו, בערבות הדדית ובשלום. 

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

מיכל רוזנשיין

ראש העיר

עדיין אין זכרונות