תכלת זוהר

2005-2023

בת 18 מנחל עוז. נרצחה בביתה ע"י מחבלי החמאס יחד עם אחותה קשת והוריה יניב ויסמין.

Loading memories...

Want to share your memories?
Only registered users can post memories on site, discover and create new sites.